Tara helpt verder

Alleen of samen met je partner

Aandacht voor jouw verhaal. De vragen stellen waar jij mee zit.
Liever met je partner een gesprek? Jullie zijn ook samen welkom.
Tara denkt en werkt meerzijdig partijdig. Dat betekent dat we zoveel mogelijk en beurtelings de belangen van alle betrokkenen belichten.

 Tara helpt je bij het maken van eigen keuzes, waarbij we rekening houden met de effecten voor belangrijke anderen.

Wij werken ‘Systeemgericht’

Onze werkwijze is ‘systeemgericht’. Jij maakt onderdeel uit van een groter geheel. Je gezin, omgeving, je relaties met anderen. Dit wordt ook wel je ‘systeem’ genoemd.
Jouw systeem heeft zijn eigen specifieke geschiedenis. Met ervaringen en gebeurtenissen waar jij betekenis aan geeft. Wat je nu overkomt, raakt snaren uit jouw verleden. Het verleden bepaalt hoe je nu denkt over de dingen die je tegenkomt en wat je erbij voelt. Bij Systeemgericht werken hebben we daar aandacht voor.
Tara kijkt met jou naar verbroken verbindingen en zoekt samen met jou naar mogelijk herstel.

 Tara helpt je het vertrouwen dat soms geschaad is weer op te bouwen.

Klik op het onderwerp van je keuze en lees meer.

Kinderwens

Kinderloos

Adoptie

Endometriose

Groepsaanbod en lotgenotenbijeenkomsten

Soms is het fijn om te ontdekken dat je niet de enige bent. Om van anderen te horen hoe zij met dingen omgaan. Daarom organiseren we regelmatig bijeenkomsten rondom diverse thema’s.

We werken hierin nauw samen met Freya en de Endometriosestichting . In onze agenda vind je het actuele aanbod.

Creatieve werkvormen

Een aantal Tara-therapeuten werkt met creatieve werkvormen. Soms is het lastig om uit te drukken wat je bedoelt. Om woorden te vinden voor wat je voelt. Dan kan het helpen om andere werkvormen te gebruiken. De taal van poppetjes, tekenen of andere creatieve vormen kunnen tot mooie ontdekkingen leiden.

Werken met EMDR

EMDR is een therapievorm waarbij je hersenen gestimuleerd worden door geluiden en oogbewegingen om zo nare ervaringen te verwerken. Een miskraam, abortus of verlies van een zwangerschap is een nare ervaring waar je klachten aan kunt overhouden. EMDR helpt je snel van deze klachten af. De negatieve lading vermindert snel, zodat het effect van de ervaringen vermindert of zelfs volledig verdwijnt.

Een aantal Tara Therapeuten is ook EMDR Therapeut. Kijk bij ‘Locaties’ voor een therapeut in jouw regio en de mogelijkheden.
Meer informatie over de behandeling en hoe jou dat kan helpen? Kijk eens op EMDR .
Wil je graag in gesprek? Kijk hier voor een therapeut in jouw omgeving en neem contact op.